مهارت گفت و گو در زندگی مشترک
نوشته شده توسط : مریم هاشمی

مهمترین مهارت های زندگی مشترک

مهارت های زندگی مشترک با توجه به حجم بالای مترکه هیی که در جامعه در حال رخ دادن است، بسیاری ضروراست که در مورد آموزش آن وقت بیشتری گذاشت. مهارت های زندگی مشترک ویژه خانم ها نیست و آقایون نیز می توانند به کار ببندند. سعی نظریات مشاوره خانواده این است که مهارت های زندگی زناشویی در دوران قبل از ازدواج و تا آنجا که امکان پذیر است در مشاوره ازدواج مطرح شود.

یک نکته ظریف در مهارت های زندگی زناشویی

نکته ظریف مهارت های زندگی مشترک فن تعامل سازنده است. ما می خواهیم از طریق گفتگو با طرف مقابل مان به افزایش عشق و محبت در طرف مقابل بیفزاییم. اما مشکل اینجاست که خیلی از ما ها نمی توانیم با هم صحبت می کنیم. در اکثر جلسات مشاوره روانشناسی مشاهده میکنیم که بسیاری از کیس ها به ما میگویند میخواهیم صحبت کنیم ولی تا این کار را شروع میکنیم پس از گذشت دقایقی منتج به دعوا و دلخوری میشه پس ترجیح میدهیم حرف نزنیم.

  ((این خیلی بد است اگر دوطرف نتوانند حرف بزنند پس چه دلیلی برای ادامه رابطه زناشویی دارند))

در اینجا یک نکته مهم مهارت های زندگی مشترک که باعث بهبود گفتگو در رابطه زناشویی میشود مطرح میکنیم:

یکی از مهمترین مهارت های زندگی مشترک این است که بازجویی نکنیم بلکه همدلی بدهیم. بسیاری از زنان و مردان با نیت خیر اقدام به آغاز گفتگو با هم می کنند و با سوالاتی که ما میگویم شبیه بازجویی است این نکته را آغاز میکنند.
مثلا مرد وارد خانه می شود و زن بلافاصله به استقبال او می رود با این سوال:
چه خبر؟

دراینجا نهایتا با این جواب مواجه میشود: دراینجا نهایتا با این جواب مواجه میشود: سلامتی!!!
خوب زنی که با هدف ایجاد رابطه و توجه به خود آغاز گر یک دیالوگ بوده ناراحت میشود و دوباره امتحان میکند و با سوالاتی به دنبال ایجاد رابطه و ادامه گفتگو است.
مثلا: امروز چه طور بود؟
جواب مرد : خوب بود یا مثل بقیه روزها!!!!

نکته بسیار مهم در مهارت های زندگی مشترک:

((خانم ها نمیدانند معمولا مرد ها در ادامه این گونه دیالوگ ها خواستار سکوت و کات شدن دیالوگ هستند.))

مهارت های زندگی زناشویی

تکنیک همددلی در مهارت های زندگی زناشویی

از طرف دیگر وقتی با کلام یا زبان بدن مرد برای این کار مواجه میشوند احساس شکست می کنند. پس چه باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یکی از تکنیک های مهارت های زندگی مشترک ارتباط ایجاد همدلی است.

تصور کنید وقتی شرایطی را برای یک نفر توضیح میدهید، ولی تصور در نهایت تصورمی کنید او از درک وضعیتی که شما در آن شرایط داشته اید ناتوان است، چه حس بدی به شما دست می دهد ولی وقتی همین موضوع را با کسی در میان میگذارید و او کاملا شرایط شما را درک میکند چه حس خوبی دارید!
پس به هنگام مواجه با طرف مقابل به جای بازجویی به دنبال همدلی باشید. این یکی از مهمترین نکات در مهارت های زندگی مشترک است.
به جای سوال کردن که چه خبر؟ بهتر است چکاری کنیم.
میتوانید به چهره او نگاه کنید و همانی که هست را به او برگردانید . اگر خسته است میشود همین موضوع را به او انعکاس داد به این شیوه:
 عزیزم خسته نباشی معلومه روز سختی رو داشتی ها!!!
اوه عزیزم چقدر خسته شدی !!!

توجه کنید در مهارت های زندگی مشترک همدلی با همدردی کاملا متفاوت است

بعضی خانم ها به همسرشان میگویند:
عزیزم خسته شدی ها منم مثل تو خسته شدم....
وای چه جمله وحشتناکی برای مرد!!!!
مرد: مگه تو چه کار کردی و خودتان آخرش رو میدونید که دعوا و ....
پس همدلی یکی از نکات ریز در برقراری ارتباط زناشویی و مهارت های زندگی مشترک است.

مشکلات رایج در مهارت های زندگی مشترک

در مهارت های زندگی مشترک مشکلاتی نیز وجود دارد که برای مقابله با آنها میبایست آموزش ببینید. یکی از مشکلات رایج ارتباط در زندگی زناشویی این است که زوجین با سوگیری نسبت به یکدیگر ارتباط را آغاز میکنند.
# مثلا مردی را تصور کنید که در هنگام ارتباط با همسرش این پیش زمینه را دارد که او فردی غیر منطقی است. در نتیجه: در این صورت تجربه نشان داده که تمامی رفتارها و سخنان همسر وی در نگاه مرد غیر منطقی جلوه میکند حتی دوست داشتن او؟ از طرفی خود مرد نیز به رفتارهای غیر منطقی نسبت به همسرش روی می آورد.

یا برعکس زنی را تصور کنید که فکر می کند مردش هیچ وقت احساسات او را درک نمیکند این باعث می شود تا هر موقع مرد هم ابراز احساس انجام دهد از نگاه زن کاملا رفتاری فاقد احساس تصور می شود و به مرور زن نیز ابراز احساس نسبت به همسرش نمیکند .یکی از مهمترین نکاتی که باید درمهارت های زندگی مشترک باید رعایت کنیم این است که در روابط مان با همسرمان هیچ پیش فرض قبلی نداشته باشیم چرا که حتما ما را دچار سوگیری و به تبع آن قضاوت ناصحیح و در نتیجه رفتاری ناصحیح و غلط که خود به توجیه آن خواهیم پرداخت می کند.
((این کار را پذیرش غیرمشروط در ارتباط می نامیم))

در مهارت های زندگی مشترک به دنبال تغییر شریک زندگی خود نباشید

در مهارت های زندگی مشترک هرگز به دنبال تغییر طرف مقابلمان نباشیم در زندگی زناشویی ما نیاز داریم که بینمان جذابیت وجود داشته باشد.
برخی در زندگی زناشویی برای به دست آوردن دل طرف مقابل، یا سعی میکنند خصوصیات خودشان را سرکوب کنند یا سعی میکنند طرف مقابل را تغییر دهند.
برای نمونه مراجعی داشتیم که مرد دائم به همسر خود می گفت اینقدر حساس نباش اینقدر گریه نکن!
زن نیز به خاطر بهبود رابطه خود هم سعی کرده بود احساسات خودش را کم کند یعنی سرکوب کند و هم سعی کرده بود مثل مرد رفتار کند و این را یکی از مهارت های زندگی مشترک میدانست. نتیجه بعد از گذشت مدتی زن دیگر احساسات خود را بروز نمیداد و مرد اون شور و حرارتی را که از زن نیاز داشت نمیدید و در نتیجه احساس شکست در این رابطه ایجاد شده بود و دو طرف برای هم جذابیتی نداشتند.

یا مراجع دیگری داشتیم که مرد بیش از حد مطیع همسر خود بود و به مرور اون بخش از قاطعیت خود را کاسته و سرکوب کرده بود و سعی کرده بود شبیه همسرش شود که در ابتدا برای زن خوب جلوه میکرد چرا که مسلط بر زندگی اش شده بود.
نتیجه: بعد از گذشت مدتی زن آن بخش از احساسات زنانگی اش را که میخواست حامی و پشتیبان داشته باشد نمیدید و مرد نیز احساس اقتدار نمیکرد. رابطه این دو نفر بقدری بحرانی شده بود که روزها و ساعتها در خانه کنار هم بودند ولی هیچ لذتی از هم نمی بردند و هم مرد بی تعهد شده بود و هم زن از مرد متنفر گشته بود.

چه راه حلهایی در مهارت های زندگی مشترک وجود دارد؟

راه حل: در مهارت های زندگی مشترک، هیچ وقت به دنبال تغییر طرف مقابل نباشیم یا اینکه خود را سرکوب کنیم و شبیه اون شویم بلکه باید فقط و فقط به شناخت تفاوت ها بپردازیم. در مهارت های زندگی مشترک باید طرف مقابل را آنگونه که هست و روز اول پذیرفته ایم قبول کنیم و با مهارت های زندگی مشترک زمینه دریافت خواسته هایمان را ایجاد کنیم در این صورت است که همچنان برای هم جذاب خواهیم بود.

مشکلات رایج در مهارت های زندگی مشترک

مهارت گفت و گو در زندگی مشترک

مهارت گفت‌وگویکی از مهارت های زندگی مشترک است و بی نهایت مهم. انسان‌ها از وقتی توانستند حرف بزنند بسیاری از مشکلات خود را حل کردند اگر زن و مرد بتوانند با هم گفتگو کنند بسیاری از تنش های زندگی بوجود نمی آید. از طریق گفت‌ و گو باید بتوانیم ارتباط کلامی برقرار کنیم و تا نتوانیم فرهنگ گفت ‌و گو را حل کنیم مشکلات ما حل نمی‌شود.

درک متقابل ومهارت های زندگی مشترک

اکثریت فکر می‌کنند درک متقابل یعنی از بین بردن تفاوت‌ها در صورتی که این چنین نیست درک متقابل یعنی همدیگر را شناختن و قابلیت این را داشته باشیم که از نگاه او به زندگی نگاه کنیم. طرف مقابل با ما متفاوت است چون می‌خواستیم کامل شویم در کنار هم قرار گرفتیم و اگرقرار باشد تفاوتی وجود نداشته باشد لذتی نیز وجود ندارد. قرار نیست که شبیه شویم. متأسفانه مشکلی که وجود دارد شبیه شدن زن و مرد در رفتار، اخلاق و ... است و همین باعث تنفر از هم می‌شود.

در مهارت های زندگی مشترک باید تفاوت ها درک و پذیرفته شود

بنابراین قدر تفاوت‌ها را بدانید. اگر بنا باشد گفت‌وگو بین زن و مرد برقرار شود که هر دو از این رابطه لذت ببرند باید زن و مرد همدیگر را بشناسند.
هدف مردان از گفت‌وگو کسب اطلاعات و هدف زنان صحبت کردن با هم است.
خانم محترم! همسرت دنبال کسب اطلاعات است پس در میان صحبت‌هایت به او اطلاعات بده.
آقای محترم! خانم‌ها بیشتر از آنکه دنبال کسب اطلاعات باشند نیازمند آن هستند که با او صحبت کنید و از گذشته یاد کنید که چه قدر خوب و لذت‌بخش بود وقتی صحبت می‌کند گوش دهی ‌تان فعال باشد.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره ازدواج و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

https://saednews.com/fa/post/nzrye-mshaore-khanvade-darmani-sistmi-chist

منبع : The 12 Important Life Skills I Wish I'd Learned In School

 
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 دی 1401 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: